Vi skal øke andelen kvinner på de arenaer beslutninger taes of fremtiden skapes

GROnett i regi av Næringsforeningen i Trondheim

GROnett har som mål å øke andelen kvinnelige ledere og styrerepresentanter i bedriftene i regionen, samt øke andelen kvinnelige deltagere på NiTs arrangementer.

Formålet med GROnett er å bidra til en økning av andel kvinner på de arenaer der beslutninger fattes. Det vil bli etablert konkrete mål ifht. dette som vi vil følge opp. Det skal være et forretningsnettverk for kvinnelige ledere/nøkkelpersoner i nærings- og arbeidslivet.

Det vil bli arrangert 2 større seminarer og 2 nettverkstreff per år. Det vil også bli vurdert å tilby en mentorordning, og eventuelle andre tiltak/aktiviteter som fagrådet kommer frem til (kurs/opplæring og lignende).

Eget fagråd for GROnett er etablert med 8 kvinnelige ledere/nøkkelpersoner, med samme mandat som de øvrige fagrådene i NiT. De som deltar i fagrådet er:

Berit Rian (NiT) leder fagrådet
Ellen Tveit Klingenberg (Heimdal Gruppen)
Line Vaarum (Otium Sanserom)
Camilla Prytz (NTNU)
Bente Kristin Malmo (Sim Optima)
Bente Wold Wigum (NAV Sør-Trøndelag)
Janne Rødsand Helling (Klapp Media AS)
Karin Johnsen (KPMG)
Marianne Johnsen (Byrå Tusj AS)