Vi skal øke andelen kvinner på de arenaer beslutninger taes of fremtiden skapes

Mentorordning for GROnetts medlemmmer

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) har en målsetting om å øke andelen kvinner på de arenaer beslutninger fattes. Dette skal vi realisere gjennom:
• Å øke antall kvinnelige ledere i regionens bedrifter (styrer og ledelse)
• Å øke andel kvinner på NiTs møter og seminarer
• Å øke andel kvinner i NiTs fagråd

GROmentor I ble gjennomført i 2011-2012. Disse deltakernes gode erfaringer, resultater og tilbakemeldinger gir grunnlaget for at Næringsforeningen i Trondheimsregionen/GROnett ønsker å gjennomføre et nytt program. Programleder er Milda Lunde Stene, Faveo Prosjektledelse AS.
 

For utfyllende program og påmelding se HER