Vi skal øke andelen kvinner på de arenaer beslutninger taes of fremtiden skapes