Vi skal øke andelen kvinner på de arenaer beslutninger taes of fremtiden skapes

Kontakt oss

E-post: firmapost@trondheim-chamber.no Tlf: 73 88 31 10