Vi skal øke andelen kvinner på de arenaer beslutninger taes of fremtiden skapes

Aftenposten: "Kinesiske kvinner vil til topps"

Artikkel av Bodil Fuhr

Artikkel i Aftenposten om Kinesiske kvinners ambisjoner og arbeid for likestilling.
Utdrag fra artikkel:

- To tredjedeler av kinesiske kvinner beskriver seg selv som svært ambisiøse.
- Så mange som 75 prosent av kvinnene sikter mot en lederstilling.
- 31 prosent av topplederne i Kina er kvinner.
- 77 prosent av kinesiske kvinner er i arbeid.
- Kvinner bidrar med 50 prosent av husholdningsinntektene.
- 8 av 10 selskaper i Kina har kvinner i toppledelsen. I EU-landene er det bare halvparten.